What is PISA? PISA Sınavı Nedir?

PISA (Programme for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. PISA, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997 yılında geliştirilen üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulunan beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü uluslararası bir araştırmadır. PISA çalışmasının amacı eğitimde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyadakiContinue reading “What is PISA? PISA Sınavı Nedir?”