What is the Paris Agreement?

The Paris Agreement signed in 2015 on climate change mitigation, adaptation and financing under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and entered into force in 2016. The United Nations Framework Convention on Climate Change is the first intergovernmental, international environmental agreement signed by the United Nations on global warming. The Convention aimsContinue reading “What is the Paris Agreement?”

What is PISA? PISA Sınavı Nedir?

PISA (Programme for International Student Assessment) yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. PISA, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997 yılında geliştirilen üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilere uygulunan beceri, yetkinlik ve bilgi düzeyinin ölçüldüğü uluslararası bir araştırmadır. PISA çalışmasının amacı eğitimde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyadakiContinue reading “What is PISA? PISA Sınavı Nedir?”